باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ll1000bq200lk1000
em500lj1000li1000
lh1000lg1000bp200,ld1000,el500,le1000
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
8307157

97x
19x
22x
28x
23x
19x
3x
1x
49x
184x


2

Legend Team
امتیاز در این دسته :
5277713

9x
7x
72x
3x
11x
1x
10x
5x


3

Herakles
امتیاز در این دسته :
4803812

1x


4

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
4334824

104x
14x
16x
16x
10x
10x
15x
2x
19x
114x


5

pho3niX
امتیاز در این دسته :
4267010
6

king bala
امتیاز در این دسته :
3563466

6x
79x
2x
1x
1x
1x


7

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
3490804

2x
24x
3x
4x
1x
1x
1x


8

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
3203348

27x
1x
3x
3x
2x
1x
18x


9

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
3017131

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
86x


10

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
2868756

16x
3x
2x
1x


11

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
2687080

145x
29x
14x
16x
9x
4x
9x
1x
38x
126x


12

Bizhan
امتیاز در این دسته :
2667294

27x


13

sanafari
امتیاز در این دسته :
2654516

3x


14

kia
امتیاز در این دسته :
2559560

21x
8x
1x


15

pejman
امتیاز در این دسته :
2555527

10x
1x
1x
1x


16

naruto team
امتیاز در این دسته :
2541433

1x
19x
5x
2x
3x
1x


17

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2431810

1x
3x
8x
4x
1x
15x
78x


18

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
2427219

81x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
22x
131x


19

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
2327426

2x


20

HOSSEIN PIRMARD
امتیاز در این دسته :
2292744

3x
30x
3x
1x


21

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
2263644

30x
2x
1x


22

ldragon
امتیاز در این دسته :
2067446

8x
15x
7x
3x
2x


23

SIKO
امتیاز در این دسته :
2066335

10x
1x
1x
1x
1x
1x


24

Milad
امتیاز در این دسته :
2001409

3x
58x
4x
2x
6x
4x
1x


25

master
امتیاز در این دسته :
1981844

14x
2x
1x


26

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1975577

5x
20x


27

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
28

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
1830928

41x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


29

WondeR
امتیاز در این دسته :
1814919

6x
1x


30

Count Team
امتیاز در این دسته :
1780428

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


31

hamed123
امتیاز در این دسته :
173733032

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
167353033

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
1670680

2x
17x
2x
2x
1x
1x


34

hami
امتیاز در این دسته :
1643656

1x
1x
5x


35

yazd
امتیاز در این دسته :
1629877

3x


36

STALKER
امتیاز در این دسته :
1619280

17x
2x
1x
1x
1x


37

Emperatur
امتیاز در این دسته :
151196638

BiG_MaNs
امتیاز در این دسته :
1445487

3x
38x
2x
1x
2x
1x
1x


39

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
1443900

12x
1x
1x
1x


40

Cherry
امتیاز در این دسته :
1440612

85x
1x
1x
1x


41

timsar
امتیاز در این دسته :
1398629

7x


42


امتیاز در این دسته :
138167943

ali2113
امتیاز در این دسته :
1345056

10x
1x
1x


44

M.Scofield
امتیاز در این دسته :
1335123

5x


45

teraviyan baz
امتیاز در این دسته :
133380046

مازندران
امتیاز در این دسته :
1319967

58x
5x
8x
5x
8x
4x
4x
1x
1x
10x


47

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1316920

14x
1x
3x
2x
1x
1x


48

RakaB
امتیاز در این دسته :
1306159

85x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
16x
124x


49

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388050

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
1299940

17x