باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
el500bp200ek500
bo200ej500bn200
ei500bm200eh500
1

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
389394

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
86x


2

SwaTi
امتیاز در این دسته :
323337

20x
73x
21x
8x
11x
8x
5x
28x
69x


3

king bala
امتیاز در این دسته :
215046

6x
79x
2x
1x
1x
1x


4

omid attack
امتیاز در این دسته :
193630

99x
4x
2x
6x
1x
3x
3x


5

SuReNa
امتیاز در این دسته :
190914

57x
10x
5x
7x
6x
6x
3x


6

مازندران
امتیاز در این دسته :
160036

55x
5x
8x
5x
8x
4x
4x
1x
1x
10x


7

RaGnar
امتیاز در این دسته :
157149

81x
11x
6x
7x
9x
6x
6x


8

GreatNW
امتیاز در این دسته :
141422

42x
12x
19x
19x
5x
13x
12x


9

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
134591

104x
14x
16x
16x
10x
10x
15x
2x
19x
114x


10

ArEf-AtA
امتیاز در این دسته :
128502

6x
72x
4x
5x
4x
5x
2x


11

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
121901
12

SARA
امتیاز در این دسته :
113263

6x
126x
8x
14x
5x
5x
1x


13

w@rden_TeaM
امتیاز در این دسته :
101092

98x
7x
4x
1x
2x
5x
4x


14

Vahid P.p
امتیاز در این دسته :
98926

37x
6x
4x
3x
4x
6x
2x


15

Tʀᴀᴠᴇʟ
امتیاز در این دسته :
93573

55x
5x
4x
5x
6x
4x
3x


16

Mehr@n Linchan
امتیاز در این دسته :
91258

28x
10x
2x
6x
10x
1x
5x
1x
1x


17

kami_Trol
امتیاز در این دسته :
90751

48x
3x
3x
3x
1x
2x


18

RakaB
امتیاز در این دسته :
90193

85x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
16x
124x


19

mehran.uk
امتیاز در این دسته :
84559

30x
1x
2x
2x
2x
1x


20

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
80010

87x
5x
3x
2x
3x
3x
2x


21

Amatorha
امتیاز در این دسته :
74165

8x
3x
8x
28x
3x
4x
3x
1x


22

Viking
امتیاز در این دسته :
73638

1x
41x
2x
2x
3x
2x
1x


23

mahdi
امتیاز در این دسته :
73155

47x
1x
1x


24

mehdi1045
امتیاز در این دسته :
72547

75x
3x
1x


25

M!RAS
امتیاز در این دسته :
72461

2x
20x
2x
3x
2x
2x
1x


26

Mr.Parsa
امتیاز در این دسته :
72173

48x
3x
5x
4x
6x
2x
3x
105x


27

dark gunner
امتیاز در این دسته :
71222

22x
1x
1x
1x
1x


28

entegham
امتیاز در این دسته :
71175

7x
5x
39x
4x
1x
3x
3x
1x


29

haji pezhi taji
امتیاز در این دسته :
68823

1x
37x
1x
1x
3x
2x
3x
4x
10x


30

Azad Bash
امتیاز در این دسته :
68426

25x
1x
2x
1x
1x
1x


31

Sky
امتیاز در این دسته :
65795

5x
29x
2x
1x
1x
1x
1x


32

Dark Lord
امتیاز در این دسته :
65308

32x
7x
8x
5x
4x
6x
4x
17x


33

LEGACIES
امتیاز در این دسته :
63634

65x
7x
10x
9x
13x
6x
7x


34

Radman
امتیاز در این دسته :
63399

30x
6x
3x
1x
3x
1x
20x
80x


35

Cyanide
امتیاز در این دسته :
62819

22x
2x
1x
2x
2x


36

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
60200

39x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


37

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
57261

145x
29x
14x
16x
9x
4x
9x
1x
40x
127x


38

haj_hoosein
امتیاز در این دسته :
57153

99x


39

Dog_KilleR
امتیاز در این دسته :
57080

43x
2x
3x
4x
5x
1x
1x


40

Mehraban
امتیاز در این دسته :
55521

4x
50x


41

shah4
امتیاز در این دسته :
55454

17x
2x
2x
5x
1x
5x
2x


42

divar team
امتیاز در این دسته :
53075

19x
1x
1x
2x


43

mohamad_re
امتیاز در این دسته :
50132

5x
4x
17x
1x
3x
2x


44

mehrdad ownelf
امتیاز در این دسته :
48580

2x
17x
4x
5x
1x
1x
1x


45

Davood
امتیاز در این دسته :
48486

26x
3x
2x
2x
2x
1x


46

kaveh
امتیاز در این دسته :
46981

54x
1x
1x
1x
1x


47

bi nazir انوش
امتیاز در این دسته :
46444

21x
2x
1x
2x
1x


48

Ara3h
امتیاز در این دسته :
45442

9x
9x
19x
5x
1x
4x
2x
1x
1x


49

M@TRIX
امتیاز در این دسته :
43814

51x
2x
4x
2x
4x
2x
2x


50

Nashenas
امتیاز در این دسته :
43239

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x