باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
am50kf1000ke1000
kd1000kc1000ei500
bm200bl200,eh500,jy1000kb1000
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
1006378

87x
19x
22x
26x
23x
18x
3x
37x
162x


2

king bala
امتیاز در این دسته :
832081

6x
71x
2x
1x
1x
1x


3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
831078

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


4

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
635640

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
87x


5

kia
امتیاز در این دسته :
628757

21x
8x
1x


6

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
573036

90x
14x
14x
16x
10x
10x
14x
1x
17x
104x


7

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
506502

135x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
34x
122x


8

Legend Team
امتیاز در این دسته :
501771

8x
5x
67x
3x
11x
1x
9x
5x


9

Milad
امتیاز در این دسته :
450075

3x
49x
3x
2x
5x
4x
1x


10

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
438089
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
11

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
380450

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


12

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
365830

24x
1x
2x
3x
2x
1x


13

pho3niX
امتیاز در این دسته :
265968
14

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
219977

2x
17x
2x
2x
1x
1x


15

naruto team
امتیاز در این دسته :
219446

1x
18x
5x
2x
3x
1x


16

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
216139

30x
2x
1x


17

master
امتیاز در این دسته :
210131

14x
2x
1x


18

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
208080

37x
7x
6x
10x
4x
9x
23x
122x


19

Nashenas
امتیاز در این دسته :
205130

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


20

P I R M A R D
امتیاز در این دسته :
194984

3x
26x
3x
1x


21

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
191102
22

SARA
امتیاز در این دسته :
187435
23

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
180912

14x
1x
2x
1x
55x


24

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
172482

7x


25

STALKER
امتیاز در این دسته :
170460

13x
1x
1x
1x
1x


26

GreatSaMurai
امتیاز در این دسته :
169641

2x
28x
7x
5x
7x
3x
3x


27

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
169121

13x
2x
1x
1x


28

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
168303

9x
10x
77x
11x
5x
11x
12x
62x


29

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
167440
30

HEROS team
امتیاز در این دسته :
166576

36x
3x
2x
1x
2x
1x
2x


31

pejman
امتیاز در این دسته :
161593

10x
1x
1x
1x


32

Cherry
امتیاز در این دسته :
160979

83x
1x
1x
1x


33

MenTaL
امتیاز در این دسته :
158263

16x
2x


34

مازندران
امتیاز در این دسته :
155456

47x
4x
8x
5x
5x
2x
2x
1x
12x


35

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
154554

34x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


36

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
149732

34x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


37

WondeR
امتیاز در این دسته :
148601

6x
1x


38

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این دسته :
137807

88x
6x
5x
5x
4x
5x
4x
60x


39

7x
امتیاز در این دسته :
136755

1x
6x


40

ldragon
امتیاز در این دسته :
134816

8x
15x
7x
3x
2x


41

Count Team
امتیاز در این دسته :
131659
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
42

Tʀᴀᴠᴇʟ
امتیاز در این دسته :
123360

55x
5x
4x
5x
6x
4x
3x
58x


43

yahoo
امتیاز در این دسته :
120411

30x
5x
3x
1x
1x


44

Stealth
امتیاز در این دسته :
116069

10x
3x
2x
2x


45

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
112635

14x
1x
3x
2x
1x
1x


46

No.1Team
امتیاز در این دسته :
108679

72x
4x
5x
4x
4x
6x
7x
1x
77x


47

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
108134

14x
2x
1x
1x
1x
1x


48

ali2113
امتیاز در این دسته :
105082

10x
1x
1x


49

Just2Def
امتیاز در این دسته :
103348

3x
1x
1x
1x


50

CareFree
امتیاز در این دسته :
102695

2x
34x
2x
3x
1x