باشگاه کاربران1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
37

87x
19x
22x
26x
23x
18x
3x
37x
162x


2

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
34

135x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
34x
122x


3

SwaTi
امتیاز در این دسته :
31

20x
71x
21x
8x
11x
8x
5x
31x
71x


4

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
25
5

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
23

37x
7x
6x
10x
4x
9x
23x
122x


6

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
22
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
7

LEVIN
امتیاز در این دسته :
20

5x
20x


8

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
17

90x
14x
14x
16x
10x
10x
14x
1x
17x
104x


9

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
17

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
87x


10

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
16

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


11

RakaB
امتیاز در این دسته :
15

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
15x
123x


12

مازندران
امتیاز در این دسته :
12

47x
4x
8x
5x
5x
2x
2x
1x
12x


13

haji pezhi taji
امتیاز در این دسته :
11

1x
36x
1x
1x
3x
2x
3x
4x
11x
58x


14

Arezo Luncher
امتیاز در این دسته :
10

2x
10x
82x


15

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
10

9x
10x
58x