باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
kn1000km1000kl1000
kk1000finalh25kj1000
ki1000bn200,kg1000,ej500,kh1000y1
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
6762690

89x
19x
22x
27x
23x
18x
3x
40x
165x


2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
4267010
3

Legend Team
امتیاز در این دسته :
3580253

9x
6x
68x
3x
11x
1x
10x
5x


4

Herakles
امتیاز در این دسته :
3574292

1x


5

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
3360060

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


6

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
3029726

93x
14x
14x
16x
10x
10x
14x
2x
18x
104x


7

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2993505

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
87x


8

king bala
امتیاز در این دسته :
2892460

6x
73x
2x
1x
1x
1x


9

kia
امتیاز در این دسته :
2559560

21x
8x
1x


10

pejman
امتیاز در این دسته :
2553327

10x
1x
1x
1x


11

naruto team
امتیاز در این دسته :
2539414

1x
18x
5x
2x
3x
1x


12

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
2442268

24x
1x
2x
3x
2x
1x
12x


13

sanafari
امتیاز در این دسته :
2377196

3x


14

Bizhan
امتیاز در این دسته :
2358294

27x


15

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
2261484

30x
2x
1x


16

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
2207640

136x
26x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
33x
122x


17

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2194710

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


18

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
2130719

80x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
23x
131x


19

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
2099066

2x


20

master
امتیاز در این دسته :
1965824

14x
2x
1x


21

ldragon
امتیاز در این دسته :
1964246

8x
15x
7x
3x
2x


22

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
23

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1843337

5x
20x


24

WondeR
امتیاز در این دسته :
1814623

6x
1x


25

P I R M A R D
امتیاز در این دسته :
1804439

3x
28x
3x
1x


26

Count Team
امتیاز در این دسته :
1780428
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
27

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1773363

13x
2x
1x
1x


28

Milad
امتیاز در این دسته :
1755191

3x
49x
3x
2x
5x
4x
1x


29

SIKO
امتیاز در این دسته :
1700485

10x
1x
1x
1x
1x


30

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
1670680

2x
17x
2x
2x
1x
1x


31

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
1644751

34x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


32

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
161665033

yazd
امتیاز در این دسته :
1421677

3x


34

ali2113
امتیاز در این دسته :
1345056

10x
1x
1x


35

Cherry
امتیاز در این دسته :
1331833

83x
1x
1x
1x


36

timsar
امتیاز در این دسته :
1319909

7x


37

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388038

hami
امتیاز در این دسته :
1291396

1x
1x
5x


39

Emperatur
امتیاز در این دسته :
127340640

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
1256460

17x


41

RakaB
امتیاز در این دسته :
1255471

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
15x
124x


42


امتیاز در این دسته :
124739943

M.Scofield
امتیاز در این دسته :
1246323

5x


44

STALKER
امتیاز در این دسته :
1243810

14x
1x
1x
1x
1x


45

hamed123
امتیاز در این دسته :
123141046

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1219920

14x
1x
3x
2x
1x
1x


47

RAS
امتیاز در این دسته :
1201573

1x
10x
1x
1x


48

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
1198990

35x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


49

teraviyan baz
امتیاز در این دسته :
118944050

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
1185900

12x
1x
1x
1x