باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
z1y1x1
finals1r1q1
p1.sfinalo1.xn1.x
1

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
2710800

27x
1x
3x
3x
2x
1x
18x


2

pejman
امتیاز در این دسته :
2283300

10x
1x
1x
1x


3

Persian Style
امتیاز در این دسته :
1767500

97x
19x
22x
28x
23x
19x
3x
1x
49x
184x


4

WondeR
امتیاز در این دسته :
1674400

6x
1x


5

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
1434200

1x
3x
8x
4x
1x
15x
78x


6

king bala
امتیاز در این دسته :
1108600

6x
79x
2x
1x
1x
1x


7

Just2Def
امتیاز در این دسته :
1071300

3x
1x
1x
1x


8

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1046600

16x
3x
2x
1x


9

Odin
امتیاز در این دسته :
1025500

1x
1x
1x
1x
4x
1x


10

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
1006500

104x
14x
16x
16x
10x
10x
15x
2x
19x
114x


11

GreatSaMurai
امتیاز در این دسته :
998200

2x
28x
7x
5x
7x
3x
3x


12

BiG_MaNs
امتیاز در این دسته :
992400

3x
38x
2x
1x
2x
1x
1x


13

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
967300

14x
1x
3x
2x
1x
1x


14

Legend Team
امتیاز در این دسته :
786200

9x
7x
72x
3x
11x
1x
10x
5x


15

lucifer
امتیاز در این دسته :
753600

2x
1x
3x
1x
1x
1x
1x


16

R e z a
امتیاز در این دسته :
672000

4x
1x


17

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
669900

81x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
22x
131x


18

Alish
امتیاز در این دسته :
659000

2x
1x


19

STALKER
امتیاز در این دسته :
658500

17x
2x
1x
1x
1x


20


امتیاز در این دسته :
655100

2x
2x
2x


21

ali2113
امتیاز در این دسته :
634500

10x
1x
1x


22

kizashi
امتیاز در این دسته :
613000

5x


23

Count Team
امتیاز در این دسته :
582900

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


24

Cherry
امتیاز در این دسته :
556800

85x
1x
1x
1x


25

Unforgiven
امتیاز در این دسته :
544700

3x
1x


26

ldragon
امتیاز در این دسته :
529900

8x
15x
7x
3x
2x


27

Narsis
امتیاز در این دسته :
520200

2x
3x


28

ALIREZA@
امتیاز در این دسته :
509800

1x
4x


29

pho3niX
امتیاز در این دسته :
506100
30

2PaC
امتیاز در این دسته :
492900

4x
1x
1x


31

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
490100

30x
2x
1x


32

MenTaL
امتیاز در این دسته :
473200

17x
2x


33

مازندران
امتیاز در این دسته :
469400

59x
5x
8x
5x
8x
4x
4x
1x
1x
10x


34

TIRED TEAM
امتیاز در این دسته :
466900

6x
1x


35

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
452800

2x
24x
3x
4x
1x
1x
1x


36

hessam68
امتیاز در این دسته :
426000

2x


37

morghe-atash
امتیاز در این دسته :
422600

2x
1x


38

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
421200

3x
2x
1x


39

kasra
امتیاز در این دسته :
418800

1x
4x
1x


40

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
409200

1x
1x
1x


41

Nakta
امتیاز در این دسته :
408400

30x
1x
1x


42

7x
امتیاز در این دسته :
405100

1x
6x


43

Fighter
امتیاز در این دسته :
374000

6x


44

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
372300

2x


45

khanzade
امتیاز در این دسته :
369200

6x
1x


46

cmc
امتیاز در این دسته :
366800

5x


47

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
36110048

Unnamed
امتیاز در این دسته :
358700

1x
1x
1x
1x


49

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
357000

5x
1x


50

Italiano
امتیاز در این دسته :
356300

5x