باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
finald10finalg25finalf25
e25finald25c25.s
b25.sfinalz25.sa25.t
1

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
1278740

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
87x


2

naruto team
امتیاز در این دسته :
1251590

1x
18x
5x
2x
3x
1x


3

Persian Style
امتیاز در این دسته :
1136880

87x
19x
22x
26x
23x
18x
3x
37x
162x


4

Legend Team
امتیاز در این دسته :
1062560

8x
5x
67x
3x
11x
1x
9x
5x


5

ldragon
امتیاز در این دسته :
1020560

8x
15x
7x
3x
2x


6

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
881400

34x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


7

Milad
امتیاز در این دسته :
770740

3x
49x
3x
2x
5x
4x
1x


8

pho3niX
امتیاز در این دسته :
711600
9

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
624620

90x
14x
14x
16x
10x
10x
14x
1x
17x
104x


10

kia
امتیاز در این دسته :
617480

21x
8x
1x


11

Nashenas
امتیاز در این دسته :
577200

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


12

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
559700

2x
17x
2x
2x
1x
1x


13

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
550610

30x
2x
1x


14

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
509240

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


15

Stealth
امتیاز در این دسته :
496520

10x
3x
2x
2x


16

Count Team
امتیاز در این دسته :
492070
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
17

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
442160

135x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
34x
122x


18

RAS
امتیاز در این دسته :
408800

1x
9x
1x
1x


19

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
398960

9x
10x
77x
11x
5x
11x
12x
62x


20

HEROS team
امتیاز در این دسته :
382720

36x
3x
2x
1x
2x
1x
2x


21

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
368880

34x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


22

newteam
امتیاز در این دسته :
368600

18x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


23

DeathStorm
امتیاز در این دسته :
350380

6x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


24

P I R M A R D
امتیاز در این دسته :
349720

3x
26x
3x
1x


25

king bala
امتیاز در این دسته :
340790

6x
71x
2x
1x
1x
1x


26

master
امتیاز در این دسته :
332230

14x
2x
1x


27

PARAZIT
امتیاز در این دسته :
324620

2x


28

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
321160

7x


29

CareFree
امتیاز در این دسته :
311600

2x
34x
2x
3x
1x


30

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
224020

17x


31

SaeB/Hamid
امتیاز در این دسته :
219320

16x
1x
1x


32

CHAP-DAST
امتیاز در این دسته :
219080

2x
11x
2x
2x
2x
2x


33

4fυη.
امتیاز در این دسته :
213780

1x
3x
1x
1x


34

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
209820

8x
1x
1x


35

SARA
امتیاز در این دسته :
208210
36

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
199320
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
37

reza_azimi
امتیاز در این دسته :
198850

9x


38

HOOK
امتیاز در این دسته :
196500

1x
1x
2x
1x
1x


39

SALT02
امتیاز در این دسته :
196210

5x
1x


40

STALKER
امتیاز در این دسته :
193040

13x
1x
1x
1x
1x


41

EmpeRoR
امتیاز در این دسته :
192840

1x
5x
1x
1x
1x
1x


42

علی مولتی
امتیاز در این دسته :
189940

1x
17x


43

famo
امتیاز در این دسته :
187030

4x
1x
1x


44

siyamak1362
امتیاز در این دسته :
175500

4x
1x


45

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
173000

1x
26x
2x
1x


46

KinG_sE
امتیاز در این دسته :
170220

1x
1x
2x
2x


47

nemo
امتیاز در این دسته :
168640

2x
1x


48

tcom
امتیاز در این دسته :
167920

2x
1x
2x
1x


49

hamham
امتیاز در این دسته :
166880

3x


50

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
166730

14x
2x
1x
1x
1x
1x