باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
am50ak50,al50,g25al50
ak50aj50ai50
ah50ag50af50
1

Legend Team
امتیاز در این دسته :
1532910

8x
5x
67x
3x
11x
1x
9x
5x


2

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
1023570

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


3

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
922370

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
87x


4

kia
امتیاز در این دسته :
887130

21x
8x
1x


5

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
738270

135x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
34x
122x


6

Persian Style
امتیاز در این دسته :
738000

87x
19x
22x
26x
23x
18x
3x
37x
162x


7

Mr_3NaToR
امتیاز در این دسته :
707230

1x
16x
1x
2x
2x
2x
1x
1x


8

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
669540

90x
14x
14x
16x
10x
10x
14x
1x
17x
104x


9

Count Team
امتیاز در این دسته :
545970
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
10

pho3niX
امتیاز در این دسته :
533790
11

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
528990

2x
17x
2x
2x
1x
1x


12

newteam
امتیاز در این دسته :
502395

18x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


13

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
486070

34x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


14

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
481200

34x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


15

arash
امتیاز در این دسته :
477450

13x
2x
1x
2x


16

Stealth
امتیاز در این دسته :
471900

10x
3x
2x
2x


17

P I R M A R D
امتیاز در این دسته :
448620

3x
26x
3x
1x


18

Trouble MakeeeR
امتیاز در این دسته :
403680

9x
2x
2x
1x
3x
1x
1x


19

naruto team
امتیاز در این دسته :
396000

1x
18x
5x
2x
3x
1x


20

Milad
امتیاز در این دسته :
376410

3x
49x
3x
2x
5x
4x
1x


21

LawLess
امتیاز در این دسته :
361300

7x
1x
2x
1x
2x


22

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
322920

9x
10x
77x
11x
5x
11x
12x
62x


23

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
314760

37x
7x
6x
10x
4x
9x
23x
122x


24

king bala
امتیاز در این دسته :
307260

6x
71x
2x
1x
1x
1x


25

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
306780

87x
5x
3x
2x
3x
3x
2x


26

ldragon
امتیاز در این دسته :
299370

8x
15x
7x
3x
2x


27

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
266870

52x
4x
4x
2x
5x
4x
1x


28

CareFree
امتیاز در این دسته :
257850

2x
34x
2x
3x
1x


29

HEROS team
امتیاز در این دسته :
255720

36x
3x
2x
1x
2x
1x
2x


30

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
255180

17x


31

سید علی best friends
امتیاز در این دسته :
254470

1x
18x
1x


32

Ali kh
امتیاز در این دسته :
244480

1x
12x
7x
1x


33

CHAP-DAST
امتیاز در این دسته :
231390

2x
11x
2x
2x
2x
2x


34

amoo_Nader
امتیاز در این دسته :
230280

100x
10x
7x
9x
8x
7x
2x


35

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
229170

8x
1x
1x
1x


36

Nashenas
امتیاز در این دسته :
222580

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


37

𝐀𝐦𝐢𝐫𝐚𝐥𝐢_𝐃𝐞𝐱𝐭𝐞𝐫
امتیاز در این دسته :
216000

50x
3x
7x
4x
7x
1x
2x


38

STALKER
امتیاز در این دسته :
207810

13x
1x
1x
1x
1x


39

haj_hoosein
امتیاز در این دسته :
203580

95x


40

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
202910

1x
26x
2x
1x


41

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
200820

30x
1x
1x
1x


42

SIKO
امتیاز در این دسته :
198120

10x
1x
1x
1x
1x


43

_𝙰𝚁𝚃𝙴𝙼𝙸𝚂_
امتیاز در این دسته :
198090

41x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


44

DeathStorm
امتیاز در این دسته :
195700

6x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


45

Mohamad Voice Kabir
امتیاز در این دسته :
195290

6x
1x


46

vahshi
امتیاز در این دسته :
193440

2x
2x
2x
4x
2x
1x
2x


47

AndiyaHdR
امتیاز در این دسته :
191130

11x


48

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
190650

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x


49

LiAnShAmP00
امتیاز در این دسته :
185355

1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x


50

نوید123
امتیاز در این دسته :
180660

42x
1x