باشگاه کاربران1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
162

87x
19x
22x
26x
23x
18x
3x
37x
162x


2

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
130
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
3

RakaB
امتیاز در این دسته :
123

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
15x
123x


4

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
122

135x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
34x
122x


5

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
122

37x
7x
6x
10x
4x
9x
23x
122x


6

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
106
7

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
104

90x
14x
14x
16x
10x
10x
14x
1x
17x
104x


8

Mr.Parsa
امتیاز در این دسته :
102

42x
3x
5x
4x
6x
2x
2x
102x


9

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
87

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
87x


10

Arezo Luncher
امتیاز در این دسته :
82

2x
10x
82x


11

No.1Team
امتیاز در این دسته :
77

72x
4x
5x
4x
4x
6x
7x
1x
77x


12

𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓬 𝓑𝓪𝔁
امتیاز در این دسته :
76

28x
1x
2x
2x
2x
76x


13

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
75

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


14

Alireza Porthos
امتیاز در این دسته :
75

2x
1x
1x
75x


15

SwaTi
امتیاز در این دسته :
71

20x
71x
21x
8x
11x
8x
5x
31x
71x


16

i TeuTon
امتیاز در این دسته :
67

25x
6x
3x
1x
67x


17

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
62

9x
10x
77x
11x
5x
11x
12x
62x


18

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این دسته :
60

88x
6x
5x
5x
4x
5x
4x
60x


19

haji pezhi taji
امتیاز در این دسته :
58

1x
36x
1x
1x
3x
2x
3x
4x
11x
58x


20

Tʀᴀᴠᴇʟ
امتیاز در این دسته :
58

55x
5x
4x
5x
6x
4x
3x
58x