باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
y1kh1000bm200,ei500,kc1000
ej500kg1000bn200
am50kf1000ke1000
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
6427147

87x
19x
22x
26x
23x
18x
3x
36x
162x


2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
4267010
3

Herakles
امتیاز در این دسته :
3401492

1x


4

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
3340380

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


5

Legend Team
امتیاز در این دسته :
3274393

8x
5x
67x
3x
11x
1x
9x
5x


6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2993505

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
87x


7

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
2791477

91x
14x
14x
16x
10x
10x
14x
2x
17x
104x


8

king bala
امتیاز در این دسته :
2708152

6x
73x
2x
1x
1x
1x


9

kia
امتیاز در این دسته :
2559560

21x
8x
1x


10

pejman
امتیاز در این دسته :
2553327

10x
1x
1x
1x


11

naruto team
امتیاز در این دسته :
2539414

1x
18x
5x
2x
3x
1x


12

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
2406368

24x
1x
2x
3x
2x
1x


13

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
2261484

30x
2x
1x


14

sanafari
امتیاز در این دسته :
2251916

3x


15

Bizhan
امتیاز در این دسته :
2243694

27x


16

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
2206077

136x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
33x
122x


17

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2187010

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


18

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
2130719
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
19

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
2024786

2x


20

master
امتیاز در این دسته :
1965824

14x
2x
1x


21

ldragon
امتیاز در این دسته :
1964246

8x
15x
7x
3x
2x


22

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
23

WondeR
امتیاز در این دسته :
1810423

6x
1x


24

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1805657

5x
20x


25

Count Team
امتیاز در این دسته :
1780428
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
26

Milad
امتیاز در این دسته :
1755176

3x
49x
3x
2x
5x
4x
1x


27

P I R M A R D
امتیاز در این دسته :
1720582

3x
26x
3x
1x


28

SIKO
امتیاز در این دسته :
1700485

10x
1x
1x
1x
1x


29

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
1665880

2x
17x
2x
2x
1x
1x


30

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
1644751

34x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


31

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1635301

13x
2x
1x
1x


32

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
154525033

yazd
امتیاز در این دسته :
1405837

3x


34

ali2113
امتیاز در این دسته :
1345056

10x
1x
1x


35

Cherry
امتیاز در این دسته :
1325193

83x
1x
1x
1x


36

timsar
امتیاز در این دسته :
1319909

7x


37

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388038

hami
امتیاز در این دسته :
1263436

1x
1x
5x


39

Emperatur
امتیاز در این دسته :
126188640


امتیاز در این دسته :
124295941

RakaB
امتیاز در این دسته :
1226911

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
15x
123x


42

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
1224300

17x


43

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1219920

14x
1x
3x
2x
1x
1x


44

M.Scofield
امتیاز در این دسته :
1203003

5x


45

teraviyan baz
امتیاز در این دسته :
116892046

STALKER
امتیاز در این دسته :
1161230

13x
1x
1x
1x
1x


47

hamed123
امتیاز در این دسته :
115713048

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
1149470

34x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


49

RAS
امتیاز در این دسته :
1138056

1x
10x
1x
1x


50

Nashenas
امتیاز در این دسته :
1137190

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x