باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
iz1000iy1000ix1000
irant3iw1000ef500
iv1000bk200e25
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
3841060
2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
3743048
3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
2921401

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


4

pejman
امتیاز در این دسته :
2519247

9x
1x
1x
1x


5

kia
امتیاز در این دسته :
2146940

19x
7x


6

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2095890

1x
3x
6x
3x
1x
19x
61x


7

king bala
امتیاز در این دسته :
2051731

6x
63x
2x
1x
1x
1x


8

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2041793

23x
26x
135x
27x
17x
22x
8x
19x
74x


9

Behnam unique
امتیاز در این دسته :
195576010

ldragon
امتیاز در این دسته :
1952446

8x
15x
7x
3x
2x


11

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
1921401

76x
14x
17x
17x
18x
8x
9x
24x
104x


12

master
امتیاز در این دسته :
1914260

13x
2x
1x


13

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
14

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
1797901

121x
20x
14x
14x
8x
4x
7x
1x
16x
86x


15

Count Team
امتیاز در این دسته :
1752668

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


16

Scor_pion
امتیاز در این دسته :
1662274

18x
1x
2x
2x
2x


17

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1634401

13x
2x
1x
1x


18

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1605506

2x


19

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1491737

5x
17x
29x


20

SharlataN
امتیاز در این دسته :
1433002

7x
3x
57x
2x
8x
8x
5x


21

WondeR
امتیاز در این دسته :
1312568

5x
1x


22

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388023

ali2113
امتیاز در این دسته :
1303536

9x
1x
1x


24

naruto team
امتیاز در این دسته :
1266561

1x
12x
2x
2x
3x
1x


25

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
1240440

23x
1x
1x


26

SIKO
امتیاز در این دسته :
1219725

8x
1x
1x
1x
1x


27

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1212729

14x
1x
3x
2x
1x
1x


28

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
119893029

sanafari
امتیاز در این دسته :
1196632
30

PARSA BAFPASH
امتیاز در این دسته :
1188047

26x


31

B R D Z A R D
امتیاز در این دسته :
1148074
32

hami
امتیاز در این دسته :
1134796

1x
1x
5x


33

Cherry
امتیاز در این دسته :
1133843

78x
1x
1x
1x


34

Stealth Team
امتیاز در این دسته :
1124820

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


35

Ali Reza
امتیاز در این دسته :
1124615

66x
11x
11x
7x
10x
12x
12x
1x
20x
64x


36

Just2Def
امتیاز در این دسته :
1071300

1x
2x
1x
1x


37

timsar
امتیاز در این دسته :
1037164

6x


38

RONIN
امتیاز در این دسته :
1030435

2x
40x
3x
2x
3x
3x
31x


39

emir M
امتیاز در این دسته :
1015886

9x


40

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
1010712

13x
1x
2x
1x
35x


41

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
97872042

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
963645

12x
2x
1x
1x
1x
1x


43

hammerson
امتیاز در این دسته :
94249444

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
939365

14x


45

MenTaL
امتیاز در این دسته :
935603

16x
2x


46

Arnold
امتیاز در این دسته :
92664047

Stealth
امتیاز در این دسته :
920537
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
48


امتیاز در این دسته :
88379949

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
877350

78x
5x
3x
2x
3x
3x
2x


50

aidin582
امتیاز در این دسته :
877255

4x
1x
1x
1x
1x
1x