باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
jy1000ak50,al50,g25eh500
bl200finalg25jx1000
al50jw1000jv1000
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
5427901
2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
4267010
3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
3230460

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


4

Herakles
امتیاز در این دسته :
3122612

1x


5

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2863583

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
18x
87x


6

kia
امتیاز در این دسته :
2559560

21x
8x
1x


7

pejman
امتیاز در این دسته :
2553327

10x
1x
1x
1x


8

Legend Team
امتیاز در این دسته :
2475048

8x
4x
64x
3x
10x
1x
8x
5x


9

king bala
امتیاز در این دسته :
2411829

6x
67x
2x
1x
1x
1x


10

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
2237681

82x
14x
14x
13x
9x
10x
13x
1x
17x
102x


11

naruto team
امتیاز در این دسته :
2222628

1x
15x
5x
2x
3x
1x


12

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2187010

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


13

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
2130719
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
14

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
2076193

131x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
30x
118x


15

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
2047448

22x
1x
2x
2x
2x


16

sanafari
امتیاز در این دسته :
2022836

3x


17

master
امتیاز در این دسته :
1965644

14x
2x
1x


18

ldragon
امتیاز در این دسته :
1964246

8x
15x
7x
3x
2x


19

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
1938904

30x
2x
1x


20

Bizhan
امتیاز در این دسته :
1920894

27x


21

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
22

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1864946

2x


23

Count Team
امتیاز در این دسته :
1780428
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
24

WondeR
امتیاز در این دسته :
1723763

5x
1x


25

Milad
امتیاز در این دسته :
1673566

3x
46x
3x
2x
4x
3x


26

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1634401

13x
2x
1x
1x


27

SIKO
امتیاز در این دسته :
1622005

10x
1x
1x
1x
1x


28

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1620137

5x
20x


29

PIRMARD
امتیاز در این دسته :
1552815

3x
22x
2x
1x


30

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
145873031

ali2113
امتیاز در این دسته :
1345056

10x
1x
1x


32

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388033

timsar
امتیاز در این دسته :
1289309

7x


34

hami
امتیاز در این دسته :
1260796

1x
1x
5x


35

Cherry
امتیاز در این دسته :
1251228

82x
1x
1x
1x


36

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
1245708

14x
2x
1x
1x
1x
1x


37

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1219920

14x
1x
3x
2x
1x
1x


38

yazd
امتیاز در این دسته :
1203757

3x


39

RakaB
امتیاز در این دسته :
1194511

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
11x
111x


40

Emperatur
امتیاز در این دسته :
114548641

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
1137450

16x


42

Nashenas
امتیاز در این دسته :
1137190

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


43

028
امتیاز در این دسته :
113468444


امتیاز در این دسته :
111767945

emir M
امتیاز در این دسته :
1100966

9x


46

Just2Def
امتیاز در این دسته :
1088656

3x
1x
1x
1x


47

teraviyan baz
امتیاز در این دسته :
108648048

newteam
امتیاز در این دسته :
1075300

18x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


49

M.Scofield
امتیاز در این دسته :
1069123

5x


50

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
1059390

33x
2x
1x
1x
1x
1x
1x