باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
kt1000ek500ks1000
bo200kr1000kq1000
x3kp1000ko1000
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
7284410

91x
19x
22x
28x
23x
18x
3x
44x
170x


2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
4267010
3

Herakles
امتیاز در این دسته :
3804692

1x


4

Legend Team
امتیاز در این دسته :
3682093

9x
6x
70x
3x
11x
1x
10x
5x


5

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
3435244

99x
14x
16x
16x
10x
10x
14x
2x
19x
113x


6

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
3360060

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


7

king bala
امتیاز در این دسته :
3338369

6x
77x
2x
1x
1x
1x


8

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2993505

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
86x


9

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
2707348

26x
1x
3x
3x
2x
1x
12x


10

sanafari
امتیاز در این دسته :
2596196

3x


11

kia
امتیاز در این دسته :
2559560

21x
8x
1x


12

pejman
امتیاز در این دسته :
2555527

10x
1x
1x
1x


13

naruto team
امتیاز در این دسته :
2540374

1x
18x
5x
2x
3x
1x


14

Bizhan
امتیاز در این دسته :
2384934

27x


15

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
2303863

140x
28x
14x
15x
9x
4x
8x
1x
33x
124x


16

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
2276426

2x


17

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2274310

1x
3x
8x
4x
1x
16x
78x


18

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
2262204

30x
2x
1x


19

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
2242319

81x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
22x
130x


20

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
2180343

14x
3x
2x
1x


21

HOSSEIN PIRMARD
امتیاز در این دسته :
2056199

3x
29x
3x
1x


22

master
امتیاز در این دسته :
1965824

14x
2x
1x


23

ldragon
امتیاز در این دسته :
1964246

8x
15x
7x
3x
2x


24

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
25

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1860857

5x
20x


26

WondeR
امتیاز در این دسته :
1814623

6x
1x


27

Count Team
امتیاز در این دسته :
1780428
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
28

Milad
امتیاز در این دسته :
1760003

3x
53x
3x
2x
5x
4x
1x


29

SIKO
امتیاز در این دسته :
1736005

10x
1x
1x
1x
1x


30

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
1670680

2x
17x
2x
2x
1x
1x


31

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
1645036

34x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


32

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
161665033

yazd
امتیاز در این دسته :
1441117

3x


34

Cherry
امتیاز در این دسته :
1423513

84x
1x
1x
1x


35

hami
امتیاز در این دسته :
1359556

1x
1x
5x


36

timsar
امتیاز در این دسته :
1348829

7x


37

ali2113
امتیاز در این دسته :
1345056

10x
1x
1x


38

Emperatur
امتیاز در این دسته :
131912639

M.Scofield
امتیاز در این دسته :
1304043

5x


40

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388041

RakaB
امتیاز در این دسته :
1303231

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
16x
124x


42

hamed123
امتیاز در این دسته :
129789043

STALKER
امتیاز در این دسته :
1281810

15x
1x
1x
1x
1x


44

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
1259100

17x


45


امتیاز در این دسته :
125255946

teraviyan baz
امتیاز در این دسته :
124368047

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
1235700

12x
1x
1x
1x


48

bikhial
امتیاز در این دسته :
1226520

1x


49

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1219920

14x
1x
3x
2x
1x
1x


50

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
1217100

39x
2x
1x
1x
1x
1x
1x