باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
jw1000jv1000x1
ju1000jt1000jp1000,jq1000,jr1000,js1000
ak50js1000iranv3
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
4977021
2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
4267010
3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
3145340

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


4

Herakles
امتیاز در این دسته :
2874572

1x


5

pejman
امتیاز در این دسته :
2553327

10x
1x
1x
1x


6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2472079

23x
27x
137x
28x
17x
22x
8x
15x
82x


7

kia
امتیاز در این دسته :
2433230

20x
8x
1x


8

king bala
امتیاز در این دسته :
2283237

6x
67x
2x
1x
1x
1x


9

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2187010

1x
3x
7x
3x
1x
16x
73x


10

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
2130719
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
11

master
امتیاز در این دسته :
1965644

14x
2x
1x


12

ldragon
امتیاز در این دسته :
1964246

8x
15x
7x
3x
2x


13

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
1962635

128x
24x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
27x
114x


14

SHARLATAN
امتیاز در این دسته :
1913672

7x
4x
63x
3x
9x
8x
5x


15

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
16

sanafari
امتیاز در این دسته :
1875236

3x


17

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
1864042

22x
1x
2x
2x
2x


18

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1824506

2x


19

naruto team
امتیاز در این دسته :
1799548

1x
14x
5x
2x
2x
1x


20

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
1783851

78x
14x
14x
9x
10x
12x
12x
1x
16x
99x


21

Count Team
امتیاز در این دسته :
1780428
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
22

Bizhan
امتیاز در این دسته :
1770614

27x


23

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1634401

13x
2x
1x
1x


24

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1601657

5x
20x


25

SIKO
امتیاز در این دسته :
1573785
26

WondeR
امتیاز در این دسته :
1512263

5x
1x


27

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
1484716

27x
2x
1x


28

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
144697029

ali2113
امتیاز در این دسته :
1345056

10x
1x
1x


30

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388031

timsar
امتیاز در این دسته :
1287629

7x


32

Milad
امتیاز در این دسته :
1280960

2x
43x
3x
2x
4x
3x


33

برده زرد
امتیاز در این دسته :
1269637

3x
21x
2x


34

hami
امتیاز در این دسته :
1240516

1x
1x
5x


35

Cherry
امتیاز در این دسته :
1239868

82x
1x
1x
1x


36

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1219920

14x
1x
3x
2x
1x
1x


37

RakaB
امتیاز در این دسته :
1178671

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
12x
111x


38

Nashenas
امتیاز در این دسته :
1137190

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


39

028
امتیاز در این دسته :
113468440

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
1101810

16x


41

emir M
امتیاز در این دسته :
1100966

9x


42

Just2Def
امتیاز در این دسته :
1088656

3x
1x
1x
1x


43

Emperatur
امتیاز در این دسته :
106700644

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
1061054

13x
2x
1x
1x
1x
1x


45

yazd
امتیاز در این دسته :
1060477

3x


46


امتیاز در این دسته :
105899947

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
1045352

14x
1x
2x
1x
55x


48

M.Scofield
امتیاز در این دسته :
1007383

5x


49

newteam
امتیاز در این دسته :
1002010

17x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


50

STALKER
امتیاز در این دسته :
982090

11x
1x
1x
1x