باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ka1000finalw3jz1000
finald10jy1000ak50,al50,g25
eh500bl200finalg25
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
6287981
2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
4267010
3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
3275820

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


4

Herakles
امتیاز در این دسته :
3176732

1x


5

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2988503

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
18x
87x


6

Legend Team
امتیاز در این دسته :
2898368

8x
4x
65x
3x
10x
1x
9x
5x


7

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
2613448

85x
14x
14x
13x
10x
10x
13x
1x
18x
105x


8

king bala
امتیاز در این دسته :
2591529

6x
68x
2x
1x
1x
1x


9

kia
امتیاز در این دسته :
2559560

21x
8x
1x


10

pejman
امتیاز در این دسته :
2553327

10x
1x
1x
1x


11

naruto team
امتیاز در این دسته :
2463988

1x
17x
5x
2x
3x
1x


12

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
2373248

23x
1x
2x
3x
2x
1x


13

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
2231724

30x
2x
1x


14

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2187010

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


15

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
2174898

133x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
34x
120x


16

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
2130719
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
17

sanafari
امتیاز در این دسته :
2047676

3x


18

master
امتیاز در این دسته :
1965824

14x
2x
1x


19

ldragon
امتیاز در این دسته :
1964246

8x
15x
7x
3x
2x


20

Bizhan
امتیاز در این دسته :
1953534

27x


21

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1898546

2x


22

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
23

Count Team
امتیاز در این دسته :
1780428
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
24

WondeR
امتیاز در این دسته :
1766463

5x
1x


25

Milad
امتیاز در این دسته :
1727756

3x
48x
3x
2x
4x
3x
1x


26

SIKO
امتیاز در این دسته :
1700485

10x
1x
1x
1x
1x


27

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1682777

5x
20x


28

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1634401

13x
2x
1x
1x


29

PIRMARD
امتیاز در این دسته :
1554095

3x
22x
2x
1x


30

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
1523088
31

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
147301032

ali2113
امتیاز در این دسته :
1345056

10x
1x
1x


33

Cherry
امتیاز در این دسته :
1321548

83x
1x
1x
1x


34

yazd
امتیاز در این دسته :
1319677

3x


35

timsar
امتیاز در این دسته :
1313069

7x


36

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388037

Amin GudZiLA
امتیاز در این دسته :
1279391

28x
2x
3x
2x
2x
2x


38

hami
امتیاز در این دسته :
1263436

1x
1x
5x


39

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1219920

14x
1x
3x
2x
1x
1x


40

RakaB
امتیاز در این دسته :
1210831

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
16x
123x


41


امتیاز در این دسته :
118583942

Emperatur
امتیاز در این دسته :
118064643

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
1168770

16x


44

teraviyan baz
امتیاز در این دسته :
115884045

Nashenas
امتیاز در این دسته :
1137190

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


46

028
امتیاز در این دسته :
113468447

M.Scofield
امتیاز در این دسته :
1123723

5x


48

STALKER
امتیاز در این دسته :
1123160

12x
1x
1x
1x
1x


49

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
1114750

34x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


50

emir M
امتیاز در این دسته :
1100966

9x