باشگاه کاربران


برترین های سرور kd10001

ALI DEXTER
امتیاز در این سرور :
8151

10x
7x
24x
9x
10x
12x
2x
1x


2

مازندران
امتیاز در این سرور :
3162

47x
4x
8x
5x
5x
2x
2x
1x
12x


3

Dog_KilleR
امتیاز در این سرور :
2649

35x
2x
3x
4x
5x
1x
1x


4

𝐀𝐦𝐢𝐫𝐚𝐥𝐢_𝐃𝐞𝐱𝐭𝐞𝐫
امتیاز در این سرور :
2604

50x
3x
7x
4x
7x
1x
2x


5

ArEf-AtA
امتیاز در این سرور :
2340

6x
70x
4x
5x
4x
5x
2x


6

Heros
امتیاز در این سرور :
2319

1x
3x
1x


7

AndiyaHdR
امتیاز در این سرور :
1995

11x


8

moon bob
امتیاز در این سرور :
1524

13x


9

entegham
امتیاز در این سرور :
1284
10

Arlen
امتیاز در این سرور :
1155

1x


11

shotor
امتیاز در این سرور :
1101

10x


12

ohyes
امتیاز در این سرور :
1077

3x


13

Rasam
امتیاز در این سرور :
1056

48x
5x
9x
6x
1x
1x
1x


14

𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓬 𝓑𝓪𝔁
امتیاز در این سرور :
1044

28x
1x
2x
2x
2x
76x


15

haji pezhi taji
امتیاز در این سرور :
975

1x
36x
1x
1x
3x
2x
3x
4x
11x
58x


16

Nakta
امتیاز در این سرور :
957

20x
1x


17

nabodgar
امتیاز در این سرور :
918

3x
1x


18

Tʀᴀᴠᴇʟ
امتیاز در این سرور :
876

55x
5x
4x
5x
6x
4x
3x
58x


19

KoRn
امتیاز در این سرور :
840

18x
1x
4x
4x
4x
3x


20

bad dream
امتیاز در این سرور :
768

2x
17x


21

The Sharp
امتیاز در این سرور :
759
22

Rebel King
امتیاز در این سرور :
74123

P I R M A R D
امتیاز در این سرور :
702

3x
26x
3x
1x


24

𝓢𝓴𝔂
امتیاز در این سرور :
663

3x
20x
1x
1x
1x


25

DARBEDAR
امتیاز در این سرور :
660

90x
14x
14x
16x
10x
10x
14x
1x
17x
104x


26

elibano
امتیاز در این سرور :
654

2x


27

BiG_MaNs
امتیاز در این سرور :
654

35x
1x
1x
2x
1x
1x


28

opera
امتیاز در این سرور :
63629

ReZa.TNT
امتیاز در این سرور :
624

30x
1x
1x
1x


30

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این سرور :
621

34x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


31

w@rden_TeaM
امتیاز در این سرور :
570

98x
7x
4x
1x
2x
5x
4x


32

Arlen
امتیاز در این سرور :
55533

No.1Team
امتیاز در این سرور :
552

72x
4x
5x
4x
4x
6x
7x
1x
77x


34

Viasa-evillboy
امتیاز در این سرور :
528

66x
8x
6x
9x
8x
7x
1x
1x


35

Sauron
امتیاز در این سرور :
528

1x


36

sorosh65
امتیاز در این سرور :
49837

ahmad y2j
امتیاز در این سرور :
372

1x
13x


38

Legend Team
امتیاز در این سرور :
345

8x
5x
67x
3x
11x
1x
9x
5x


39

MURDOR
امتیاز در این سرور :
345

5x


40

arisan
امتیاز در این سرور :
33941

your next
امتیاز در این سرور :
336

4x
1x


42

Nightwatchs
امتیاز در این سرور :
31543

3kalepok
امتیاز در این سرور :
30344

emperor
امتیاز در این سرور :
300

2x


45

Dᴏᴋɪ_ʙᴏʏ TᴇᴀM
امتیاز در این سرور :
282

37x
3x
2x
4x
1x
1x
1x


46

گل ممد
امتیاز در این سرور :
279
47

King boyka
امتیاز در این سرور :
26748

Pesiyonki
امتیاز در این سرور :
264

1x
4x


49

dido
امتیاز در این سرور :
26150

little ONe
امتیاز در این سرور :
261

10x
1x