باشگاه کاربران


برترین های سرور ej5001

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این سرور :
37208
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
2

مازندران
امتیاز در این سرور :
19880

52x
5x
8x
5x
8x
4x
4x
1x
1x
12x


3

Off
امتیاز در این سرور :
8360

3x


4

Rasam
امتیاز در این سرور :
7296

51x
5x
9x
6x
1x
2x
1x


5

Mr.Parsa
امتیاز در این سرور :
7104

43x
3x
5x
4x
6x
2x
2x
102x


6

DARBEDAR
امتیاز در این سرور :
6776

93x
14x
14x
16x
10x
10x
14x
2x
18x
104x


7

𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓬 𝓑𝓪𝔁
امتیاز در این سرور :
6608

30x
1x
2x
2x
2x
76x


8

Mr.kia
امتیاز در این سرور :
6336

12x
1x


9

Jangal M
امتیاز در این سرور :
5672

10x


10

king bala
امتیاز در این سرور :
5280

6x
73x
2x
1x
1x
1x


11

GreatNW
امتیاز در این سرور :
5032

42x
12x
19x
19x
5x
13x
12x
57x


12

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این سرور :
4088

136x
26x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
33x
122x


13

aaa
امتیاز در این سرور :
4032

1x
2x


14

i TeuTon
امتیاز در این سرور :
3672

26x
6x
3x
1x
68x


15

Xperia
امتیاز در این سرور :
352816

Aliasgar
امتیاز در این سرور :
2944

6x


17

AMIR_GSR
امتیاز در این سرور :
2824
18

𝐄𝐛𝐢_𝐄𝐛𝐥𝐢𝐬
امتیاز در این سرور :
2808

52x
4x
8x
4x
7x
2x
2x


19

ranginplast
امتیاز در این سرور :
264020

AKATSUKI
امتیاز در این سرور :
229621

RAS
امتیاز در این سرور :
2192

1x
10x
1x
1x


22

wildseed
امتیاز در این سرور :
2040

13x


23

نوید123
امتیاز در این سرور :
1976

43x
1x


24

Lutus
امتیاز در این سرور :
1864

3x


25

AndiyaHdR
امتیاز در این سرور :
1808

13x
1x


26

Rome
امتیاز در این سرور :
1768

4x


27

Nemesis
امتیاز در این سرور :
167228

Godzila
امتیاز در این سرور :
1672

2x


29

haj_hoosein
امتیاز در این سرور :
1664

98x


30

Vexell
امتیاز در این سرور :
1632

2x


31

sky™ʜuиᴛᴇʀ
امتیاز در این سرور :
1624

76x
4x
4x
8x
8x
3x
4x
57x


32

No.1Team
امتیاز در این سرور :
1600

75x
4x
5x
4x
4x
6x
7x
1x
77x


33

khazar
امتیاز در این سرور :
1584
34

WE ARE NOOB
امتیاز در این سرور :
1376

2x


35

kharchang
امتیاز در این سرور :
1280

3x


36

mehrdad
امتیاز در این سرور :
1192

1x


37

spartan
امتیاز در این سرور :
108038

999
امتیاز در این سرور :
928

1x


39

lunascape
امتیاز در این سرور :
88840

ohyes
امتیاز در این سرور :
880

6x
1x


41

DEPORA
امتیاز در این سرور :
79242

omid attack
امتیاز در این سرور :
720

98x
4x
2x
6x
1x
3x
3x


43

PANIC
امتیاز در این سرور :
66444

remis
امتیاز در این سرور :
56845

rend
امتیاز در این سرور :
544

14x
1x


46

@.@
امتیاز در این سرور :
35247

Chebe
امتیاز در این سرور :
352

4x


48

M!RAS
امتیاز در این سرور :
328

2x
20x
2x
3x
2x
2x
1x


49

roman
امتیاز در این سرور :
31250

PhilipS
امتیاز در این سرور :
296

1x