باشگاه کاربران


برترین های سرور z11

Legend Team
امتیاز در این سرور :
739000

9x
7x
72x
3x
11x
1x
10x
5x


2

DARBEDAR
امتیاز در این سرور :
503000

104x
14x
16x
16x
10x
10x
15x
2x
18x
114x


3

SCOR_pion
امتیاز در این سرور :
448000

27x
1x
3x
3x
2x
1x
18x


4

Nakta
امتیاز در این سرور :
336000

30x
1x
1x


5

BiG_MaNs
امتیاز در این سرور :
322000

3x
38x
2x
1x
2x
1x
1x


6

ناشناس
امتیاز در این سرور :
315000
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
7

AshKan
امتیاز در این سرور :
288500

5x
2x
1x
1x
1x


8

WolFlanD
امتیاز در این سرور :
288500

1x
3x
8x
4x
1x
15x
78x


9

Mr.3ALT
امتیاز در این سرور :
245500

81x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
22x
131x


10

Hani_naruto
امتیاز در این سرور :
236000

6x
1x
2x
1x


11

Roberto_Baggio
امتیاز در این سرور :
231000

16x
3x
2x
1x


12

witch king
امتیاز در این سرور :
226000

29x
5x
6x
1x
1x
1x


13

Necromancer
امتیاز در این سرور :
217500

14x
1x


14

MR.BLACKHAND
امتیاز در این سرور :
184500

9x


15

PUNISHERS
امتیاز در این سرور :
182500

1x
1x


16

Mr.MajiX
امتیاز در این سرور :
174500

2x


17

Heros
امتیاز در این سرور :
167000

1x
3x
1x


18

K!nG G!shans
امتیاز در این سرور :
166500

27x
4x
3x
2x
2x
3x
3x


19

amoo_Nader
امتیاز در این سرور :
161500

102x
10x
7x
9x
8x
7x
2x


20

Hossein.ManWeb
امتیاز در این سرور :
141000

7x
3x
28x
4x
1x
2x
2x
3x


21

Persian Style
امتیاز در این سرور :
136500

97x
19x
22x
28x
23x
19x
3x
1x
49x
184x


22

GreatSaMurai
امتیاز در این سرور :
131500

2x
28x
7x
5x
7x
3x
3x


23

Mersad22
امتیاز در این سرور :
12650024

baxshomall
امتیاز در این سرور :
123500
25

Haj_Shahnazi
امتیاز در این سرور :
11750026

dark gunner
امتیاز در این سرور :
113000

28x
1x
1x
1x
1x
1x


27

kingbir
امتیاز در این سرور :
112000

1x


28

STALKER
امتیاز در این سرور :
110500

17x
2x
1x
1x
1x


29

mohikalafe
امتیاز در این سرور :
10750030

Crunk
امتیاز در این سرور :
10600031

lord valeo
امتیاز در این سرور :
104500

1x


32

I M P E R I A L
امتیاز در این سرور :
97000

14x
1x
3x
2x
1x
1x


33

HOSSEIN PIRMARD
امتیاز در این سرور :
96000

3x
30x
3x
1x


34

noor
امتیاز در این سرور :
8100035

Tolombe
امتیاز در این سرور :
8050036

Ped
امتیاز در این سرور :
7550037

king bala
امتیاز در این سرور :
72500

6x
79x
2x
1x
1x
1x


38

Dark night
امتیاز در این سرور :
7100039

Viking
امتیاز در این سرور :
70500

2x
51x
4x
5x
4x
1x
4x
2x


40

Monalisa
امتیاز در این سرور :
6900041

bestfriend
امتیاز در این سرور :
67500

13x
1x
1x
1x


42

SsoheilL
امتیاز در این سرور :
6400043

wildseed
امتیاز در این سرور :
63000

38x
1x
1x
1x


44

MiracuRo
امتیاز در این سرور :
6250045

SAMAN_RD
امتیاز در این سرور :
56500

21x
5x
2x
2x
5x
2x


46

DehGhan
امتیاز در این سرور :
5450047

AMIR KURDISTAN
امتیاز در این سرور :
52500

7x


48

H@$@N TeaMIRAN
امتیاز در این سرور :
51500

48x
4x
4x
5x
6x
1x
6x


49

Sdm
امتیاز در این سرور :
5100050

White Castle
امتیاز در این سرور :
49500

2x
1x