باشگاه کاربران


برترین های سرور p1.s1

Persian Style
امتیاز در این سرور :
224500

87x
19x
22x
26x
23x
18x
3x
36x
161x


2

WolFlanD
امتیاز در این سرور :
191000

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


3

Narsis
امتیاز در این سرور :
175800

2x
3x


4

SCOR_pion
امتیاز در این سرور :
162600

24x
1x
2x
3x
2x
1x


5

U.MASTER
امتیاز در این سرور :
127300

30x
2x
1x


6

T I T A N
امتیاز در این سرور :
126900
7

ALIREZA@
امتیاز در این سرور :
117200

1x
3x


8

khanzade
امتیاز در این سرور :
97800

5x
1x


9

kasra
امتیاز در این سرور :
96800

1x
4x
1x


10

SaCkeR
امتیاز در این سرور :
93500

2x


11

AmirWinchester
امتیاز در این سرور :
85900

14x
3x
2x
2x
2x
1x


12

naruto team
امتیاز در این سرور :
83700

1x
18x
5x
2x
3x
1x


13

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این سرور :
70400

34x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


14

Milad
امتیاز در این سرور :
66900

3x
49x
3x
2x
5x
4x
1x


15

arashk 01
امتیاز در این سرور :
58400

2x


16

skygirl
امتیاز در این سرور :
56900

1x


17

Mr.3ALT
امتیاز در این سرور :
56700
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
18

shadowsong
امتیاز در این سرور :
54500

3x


19

king bala
امتیاز در این سرور :
53600

6x
73x
2x
1x
1x
1x


20

ArEf-AtA
امتیاز در این سرور :
50400

6x
70x
4x
5x
4x
5x
2x


21

آروشا
امتیاز در این سرور :
48400

5x


22

maniii
امتیاز در این سرور :
48300

10x
1x
1x


23

shadow
امتیاز در این سرور :
4650024

MenTaL
امتیاز در این سرور :
37500

16x
2x


25

MT158
امتیاز در این سرور :
37100

2x


26

erfan.r
امتیاز در این سرور :
33900

4x


27

KinG NE
امتیاز در این سرور :
33100

4x


28

2as
امتیاز در این سرور :
32700

16x
1x
1x
2x


29

MT763
امتیاز در این سرور :
31200

7x


30

white wolf
امتیاز در این سرور :
29900

3x


31

فورچه
امتیاز در این سرور :
29600

9x


32

meysam khaste
امتیاز در این سرور :
26800

2x


33

RAMAN
امتیاز در این سرور :
2590034

Afshin 7khat khatm rozegar
امتیاز در این سرور :
25200

23x
1x


35

SanSor
امتیاز در این سرور :
24900

12x
2x
1x
2x
1x
1x
1x


36

Made in China
امتیاز در این سرور :
23800

1x


37

shahramkk
امتیاز در این سرور :
22800

4x


38

ELCID
امتیاز در این سرور :
22200

8x


39

WondeR
امتیاز در این سرور :
21600

6x
1x


40

M.Scofield
امتیاز در این سرور :
21100

5x


41

mehran.uk
امتیاز در این سرور :
20200

30x
1x
2x
2x
2x
1x


42

pho3niX
امتیاز در این سرور :
20000
43

BlackMoon
امتیاز در این سرور :
20000

1x
2x


44

GreatSaMurai
امتیاز در این سرور :
20000

2x
28x
7x
5x
7x
3x
3x


45

RakaB
امتیاز در این سرور :
20000

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
15x
123x


46

Dyako
امتیاز در این سرور :
1990047

laki
امتیاز در این سرور :
17700

1x


48

Dear
امتیاز در این سرور :
1630049

Mohammadg
امتیاز در این سرور :
1620050

روشاک ایرانی
امتیاز در این سرور :
15000