باشگاه کاربران


برترین های سرور kl10001

entegham
امتیاز در این سرور :
4617

7x
5x
36x
4x
1x
3x
3x
1x


2

LEGACIES
امتیاز در این سرور :
3750
3

Dark Lord
امتیاز در این سرور :
3705

28x
6x
7x
5x
3x
5x
4x
20x


4

KING ELYAS
امتیاز در این سرور :
1983

2x
1x


5

DARBEDAR
امتیاز در این سرور :
1878

104x
14x
16x
16x
10x
10x
15x
2x
19x
114x


6

AndiyaHdR
امتیاز در این سرور :
1737

18x
2x


7

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این سرور :
1524

145x
29x
14x
16x
9x
4x
9x
1x
41x
128x


8

Mehi2
امتیاز در این سرور :
1515

8x
1x
1x


9

Radman
امتیاز در این سرور :
1377

29x
6x
3x
1x
3x
1x
22x
80x


10

AXEMAN
امتیاز در این سرور :
1374

4x
6x


11

Miloo
امتیاز در این سرور :
135912

Nakta
امتیاز در این سرور :
1272

29x
1x
1x


13

Necromancer
امتیاز در این سرور :
1197

13x
1x


14

amiryal
امتیاز در این سرور :
1161

10x
1x
1x
1x


15

مازندران
امتیاز در این سرور :
1149

55x
5x
8x
5x
8x
4x
4x
1x
1x
10x


16

wildseed
امتیاز در این سرور :
1080

24x
1x
1x


17

ahmad y2j
امتیاز در این سرور :
1050

2x
15x


18

Mr.Ehsan
امتیاز در این سرور :
1026

1x
6x
1x


19

The Sharp
امتیاز در این سرور :
996

47x
5x
5x
7x
7x
6x
5x
1x


20

HIPPO
امتیاز در این سرور :
987

8x


21

Dog_KilleR
امتیاز در این سرور :
921

42x
2x
3x
4x
5x
1x
1x


22

Bill_Navid
امتیاز در این سرور :
855

3x


23

BiG_MaNs
امتیاز در این سرور :
834

3x
38x
2x
1x
2x
1x
1x


24

Hamid Scorpion
امتیاز در این سرور :
768

40x
9x
1x


25

Viasa-evillboy
امتیاز در این سرور :
759

66x
8x
6x
9x
8x
7x
1x
1x


26

Salar Txa
امتیاز در این سرور :
738

1x


27

witch king
امتیاز در این سرور :
672

18x
1x
6x
1x


28

kralturk
امتیاز در این سرور :
636

4x
1x


29

Sky
امتیاز در این سرور :
600

5x
28x
2x
1x
1x
1x
1x


30

Darkob
امتیاز در این سرور :
585

4x


31

M@TRIX
امتیاز در این سرور :
582

50x
2x
4x
2x
4x
2x
2x


32

Arlen
امتیاز در این سرور :
58233

spartan
امتیاز در این سرور :
51334

ASTRIX
امتیاز در این سرور :
489

9x


35

hossein09
امتیاز در این سرور :
43836

ReZa.TNT
امتیاز در این سرور :
420

37x
1x
1x
1x


37

KINGKONG
امتیاز در این سرور :
42038

EMPIER
امتیاز در این سرور :
40539

Twee
امتیاز در این سرور :
381

4x


40

Jikoo
امتیاز در این سرور :
372

1x


41

Ali Starboy
امتیاز در این سرور :
363

1x


42

Chebe
امتیاز در این سرور :
351

4x


43

Jangal M
امتیاز در این سرور :
288

14x


44

Esfehan
امتیاز در این سرور :
279

2x


45

Mr.Parsa
امتیاز در این سرور :
267

48x
3x
5x
4x
6x
2x
3x
105x


46

BiA2
امتیاز در این سرور :
243

6x


47

SuZuKi
امتیاز در این سرور :
216

1x


48

mokhmo
امتیاز در این سرور :
20449

ranginplast
امتیاز در این سرور :
18650

No.1Team
امتیاز در این سرور :
183

83x
4x
5x
4x
4x
6x
7x
1x
76x