باشگاه کاربران


برترین های سرور ai501

Legend Team
امتیاز در این سرور :
61650

9x
7x
72x
3x
11x
1x
10x
5x


2

ALI DEXTER
امتیاز در این سرور :
49560

10x
7x
24x
9x
10x
12x
2x
1x


3

Ali kh
امتیاز در این سرور :
31650

1x
15x
7x
1x
1x


4

Mr.3ALT
امتیاز در این سرور :
25530

81x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
23x
131x


5

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این سرور :
24150

39x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


6

Persian Style
امتیاز در این سرور :
23160

97x
19x
22x
28x
23x
19x
3x
1x
49x
180x


7

HOSSEIN PIRMARD
امتیاز در این سرور :
22200

3x
30x
3x
1x


8

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این سرور :
21690

88x
6x
5x
5x
4x
5x
4x
63x


9

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این سرور :
21150

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
86x


10

arash
امتیاز در این سرور :
19320

13x
2x
1x
2x


11

Necotin
امتیاز در این سرور :
17460

4x


12

Cloudy
امتیاز در این سرور :
16800

34x
5x
4x
1x
1x
1x


13

Shredder
امتیاز در این سرور :
1611014

Pir mard
امتیاز در این سرور :
15690

26x
3x
6x
5x
2x
1x
4x


15

deadlock
امتیاز در این سرور :
1410016

old wise
امتیاز در این سرور :
13320

1x
2x
3x
1x


17

haji pezhi taji
امتیاز در این سرور :
12720

1x
37x
1x
1x
3x
2x
3x
4x
10x


18

cyrous
امتیاز در این سرور :
12330

13x
1x


19

Gorzi Team
امتیاز در این سرور :
12330

87x
5x
3x
2x
3x
3x
2x


20

STALKER
امتیاز در این سرور :
11610

17x
2x
1x
1x
1x


21

king bahram
امتیاز در این سرور :
11490

8x


22

Mohandes.h
امتیاز در این سرور :
10470

3x


23

KinG G!shans
امتیاز در این سرور :
10440

25x
4x
2x
2x
2x
3x
3x


24

mamad topol
امتیاز در این سرور :
10410

5x


25

PASHAAA
امتیاز در این سرور :
10350

3x


26

haj_hoosein
امتیاز در این سرور :
9930

99x


27

pern
امتیاز در این سرور :
987028

سید علی best friends
امتیاز در این سرور :
9630

1x
18x
1x


29

RakaB
امتیاز در این سرور :
9330

85x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
16x
124x


30

antooni
امتیاز در این سرور :
912031

مازندران
امتیاز در این سرور :
7980

55x
5x
8x
5x
8x
4x
4x
1x
1x
10x


32

s.h.r
امتیاز در این سرور :
786033

gham
امتیاز در این سرور :
759034

hamed20
امتیاز در این سرور :
759035

SaJaD_KHAN
امتیاز در این سرور :
7530

4x


36

Bahbah
امتیاز در این سرور :
7440

1x


37

koroosh kabir
امتیاز در این سرور :
720038

Mr_3NaToR
امتیاز در این سرور :
7050

1x
18x
1x
2x
3x
2x
1x
1x


39

timsar
امتیاز در این سرور :
6840

7x


40

klavos
امتیاز در این سرور :
6570

7x


41

Javad81008
امتیاز در این سرور :
639042

NORTHER
امتیاز در این سرور :
6060

3x


43

Ali Starboy
امتیاز در این سرور :
5610

1x


44

Dell
امتیاز در این سرور :
531045

romeminemrom
امتیاز در این سرور :
525046

sunboy
امتیاز در این سرور :
5160

1x
3x


47

SCOR_pion
امتیاز در این سرور :
5040

27x
1x
3x
3x
2x
1x
14x


48

LooLoo Khan
امتیاز در این سرور :
468049


امتیاز در این سرور :
4680

2x
2x
2x


50

mtp1114
امتیاز در این سرور :
4560