باشگاه کاربران


برترین های سرور kn10001

𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐢𝐞𝐬
امتیاز در این سرور :
14592

56x
5x
9x
6x
11x
5x
4x


2

entegham
امتیاز در این سرور :
5712
3

Radman
امتیاز در این سرور :
5464

25x
4x
1x
1x
2x
14x
70x


4

SwaTi
امتیاز در این سرور :
3420

20x
73x
21x
8x
11x
8x
5x
30x
70x


5

AndiyaHdR
امتیاز در این سرور :
3184

15x
2x


6

DARK.LORD
امتیاز در این سرور :
3160

22x
6x
2x
4x
2x
6x
3x
17x


7

wildseed
امتیاز در این سرور :
3112

17x
1x


8

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این سرور :
3040

38x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


9

king bala
امتیاز در این سرور :
2788

6x
74x
2x
1x
1x
1x


10

nabodgar
امتیاز در این سرور :
2584

7x
1x
1x
1x


11

نوید
امتیاز در این سرور :
2448

1x


12

witch king
امتیاز در این سرور :
2432

14x
6x


13

Arlen
امتیاز در این سرور :
2172

5x
1x


14

ASTRIX
امتیاز در این سرور :
2148

9x


15

The Witcher
امتیاز در این سرور :
2060

1x


16

explosio0on
امتیاز در این سرور :
1784

8x


17

Hamid Scorpion
امتیاز در این سرور :
1772

40x
9x
1x


18

Darkob
امتیاز در این سرور :
1716

2x


19

MoHsEn MaTrIx
امتیاز در این سرور :
1664

16x


20

shotor
امتیاز در این سرور :
1564

15x
1x


21

Mehi2
امتیاز در این سرور :
1520

8x
1x
1x


22

rend
امتیاز در این سرور :
1500

15x
1x


23

BLACKart-hamed
امتیاز در این سرور :
1376

1x


24

croplock
امتیاز در این سرور :
1192

2x


25

مازندران
امتیاز در این سرور :
1188

53x
5x
8x
5x
8x
4x
4x
1x
1x
10x


26

TruY
امتیاز در این سرور :
116827

RED100
امتیاز در این سرور :
106828

palang.pa2
امتیاز در این سرور :
102829

Salar Txa
امتیاز در این سرور :
952

1x


30

Dog_KilleR
امتیاز در این سرور :
864

40x
2x
3x
4x
5x
1x
1x


31

binazir
امتیاز در این سرور :
84032

Nakta
امتیاز در این سرور :
724

24x
1x


33

007
امتیاز در این سرور :
71634

Wildstreet
امتیاز در این سرور :
70435

Battel
امتیاز در این سرور :
676

2x


36

S.Quirish
امتیاز در این سرور :
532

1x


37

_Killer_
امتیاز در این سرور :
46038

Aliof
امتیاز در این سرور :
43639

SEEDLASH
امتیاز در این سرور :
356
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
40

JOJO
امتیاز در این سرور :
30841

Lolo
امتیاز در این سرور :
30442

Deeefff
امتیاز در این سرور :
28043

hahi
امتیاز در این سرور :
28044

Return_of_sina
امتیاز در این سرور :
26045

نوید
امتیاز در این سرور :
204

1x


46

Raz
امتیاز در این سرور :
19247

Shayan1
امتیاز در این سرور :
16848

Megan
امتیاز در این سرور :
16849

Ordak
امتیاز در این سرور :
16850

Mar
امتیاز در این سرور :
144