باشگاه کاربران


برترین های سرور finalo1.x1


امتیاز در این سرور :
456000

2x
2x
2x


2

pejman
امتیاز در این سرور :
446700

10x
1x
1x
1x


3

pho3niX
امتیاز در این سرور :
417900
4

R e z a
امتیاز در این سرور :
396000

4x
1x


5

SCOR_pion
امتیاز در این سرور :
325800

24x
1x
2x
3x
2x
1x


6

WaNTeD
امتیاز در این سرور :
324900

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


7

7x
امتیاز در این سرور :
297600

1x
6x


8

2PaC
امتیاز در این سرور :
274500

4x
1x
1x


9

Unforgiven
امتیاز در این سرور :
266700

3x
1x


10

master
امتیاز در این سرور :
256500

14x
2x
1x


11

no1
امتیاز در این سرور :
24150012

مخوف
امتیاز در این سرور :
224400

3x


13

hoki
امتیاز در این سرور :
210300

2x


14

kizashi
امتیاز در این سرور :
197400

5x


15

TIRED TEAM
امتیاز در این سرور :
194100

6x
1x


16

WondeR
امتیاز در این سرور :
183900

6x
1x


17

king bala
امتیاز در این سرور :
180600

6x
73x
2x
1x
1x
1x


18

Just2Def
امتیاز در این سرور :
177300

3x
1x
1x
1x


19

PsychoRaiders
امتیاز در این سرور :
163500

4x


20

emir M
امتیاز در این سرور :
161100

9x


21

Vojtek
امتیاز در این سرور :
160500

2x
1x


22

KingRyan
امتیاز در این سرور :
15960023

Italiano
امتیاز در این سرور :
149400

5x


24

028
امتیاز در این سرور :
13950025

HERCUL
امتیاز در این سرور :
135000

7x
1x


26

ALIREZA@
امتیاز در این سرور :
130200

1x
3x


27

No.1Team
امتیاز در این سرور :
123600

73x
4x
5x
4x
4x
6x
7x
1x
77x


28

Prince
امتیاز در این سرور :
121800

5x


29

I M P E R I A L
امتیاز در این سرور :
111900

14x
1x
3x
2x
1x
1x


30

cmc
امتیاز در این سرور :
111300

5x


31

Knife
امتیاز در این سرور :
109800

1x


32

اeleia
امتیاز در این سرور :
93900

1x


33

kami_Trol
امتیاز در این سرور :
92400

48x
3x
3x
3x
1x
2x


34

سارا
امتیاز در این سرور :
90600

8x


35

NG.Lee
امتیاز در این سرور :
8040036

famo
امتیاز در این سرور :
80100

4x
1x
1x


37

IMMORTAL
امتیاز در این سرور :
77400

16x
1x


38

King
امتیاز در این سرور :
76500

2x


39

abnos
امتیاز در این سرور :
75000

2x


40

hessam68
امتیاز در این سرور :
74100

2x


41

BAX_SpeeDy
امتیاز در این سرور :
72600

17x


42

𝐀𝐦𝐢𝐫𝐚𝐥𝐢_𝐃𝐞𝐱𝐭𝐞𝐫
امتیاز در این سرور :
71100

50x
3x
7x
4x
7x
1x
2x


43

ELCID
امتیاز در این سرور :
69900

8x


44

bobcat
امتیاز در این سرور :
66900

1x


45

GhOsT_WaRrIor
امتیاز در این سرور :
64200

3x


46

mehrshd 20
امتیاز در این سرور :
64200

1x


47

آریو برزن
امتیاز در این سرور :
63300

3x


48

RakaB
امتیاز در این سرور :
62100

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
15x
123x


49

sun2015
امتیاز در این سرور :
61200

1x


50

Armin Silent
امتیاز در این سرور :
60900

1x
26x
2x
1x